Säker och pålitlig vägtransportledning

Vägtransportledare med stor vana

Välkommen till Vägtransportledare som kan förse er med breda, långa eller tunga transporter över hela landet. Vi förser er med vägtransportledare och följebilar. Vi ser också till att ni får flexibla och skräddarsydda lösningar av hög kvalitet till bra priser som passar er.

Vad är vägtransportledning och vägtransportledare?

För att få transportera extremt långa, breda eller tunga laster behöver transporten eskorteras. Eskort för dessa ändamål får endast göras av polis eller vägtransportledare. För att planera dessa typer av transporter så behövs vägtransportledning som innefattar dokumenthantering, planering och eskortering.

Varningsbil med följebilar

En vägtransportledares befogenheter

Det transporteras allt mer på våra vägar med alltmer långa, breda och tunga transporter, vilket ställer högre krav på framkomlighet och säkerhet. Sedan 2005 gäller Lagen om vägtransportledare (2004:1167) som ger förordnade vägtransportledare rätt att dirigera trafik och ge anvisningar till trafikanter. Den förordnade vägtransportledaren har alltså samma rätt som polisen att ge anvisningar till övriga trafikanter med polismans tecken för att transporten ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt och hindra övrig trafik så lite som möjligt. Dock så lyder alla vägtransportledare under Polismyndigheten och måste lyda polisens anvisningar, ifall sådana skulle uppkomma under transport.

När krävs en vägtransportledare?

Vid fordonslängd över 35 meter eller bredd över 4,5 meter och/eller vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av polis eller vägtransportledare som är förordnad av Polisstyrelsen. Vi har flera utbildade och förordnade Vägtransportledare över hela landet. Inte minst viktigt, vi har ansvarsförsäkring!

Som trafikant är du skyldig att följa vägtransportledarens anvisningar!

Anders Jonsson, rådgivare inom vägtransportledning

Hur ser dom som jobbar med vägtransportledning ut?

Du känner igen dom på deras klädsel och tjänstetecken samt på de fordon som de använder vid yrkesutövningen. En vägtransportledare ska vara klädd i mörkblå byxor och en gul jacka med reflexer på.

Varför du ska höra med oss först när du behöver vägtransportledare:

Det är resultatet som räknas

Verksamheten bedrivs med fokus på det som krävs för att ha en bra vägtransportledning där vi som alltid sätter kunden i centrum. Om du som kund inte är tillfreds med jobbet vi utfört så är heller inte vi nöjda. Sådana situationer uppstår sällan när man anlitar oss, men ifall det inträffar och att ni som kund då inte skulle vara nöjd med resultatet så vidtar vi de åtgärder som krävs. Vi kallar det kort och gott för Nöjd-kund-garanti och är något som vi och andra seriösa aktörer i transportbranschen erbjuder. Men så som vi ser på det så är varje garantinyttjande ett kvitto på att något inte fungerat, så av den orsaken arbetar vi målmedvetet med att förebygga så att sådana situationer inte uppstår i onödan genom att vara förutseende, lyhörda och flexibla.

Personalpolicy

Att säkerställa att vi har en trygg och attraktiv arbetsplats är högt prioriterat i vår verksamhet. Med en personalpolicy säkertställer vi att alla som jobbar hos oss har rätt kvalifikationer, lämplig utbildning, hög servicegrad och ett insiktsfullt utförande av arbetsuppgifter. Detta är inte något som upprätthålls av sig självt, därför jobbar vi aktivt med uppföljningar i strävan efter att ständigt kunna förändra-, förbättra-, och förnya oss.

En attraktiv arbetsplats

Vår verksamhet är ärlig och sund, våra medarbetare är kompetenta och uppskattar både sitt jobb och sin arbetsplats. Vår verksamhet är ständigt i utveckling för att kunna möta framtidens krav och behov. Det kanske därför inte är så konstigt att vi har ett mycket gott rykte som vägtransportledare,dit kompetenta och erfarna personer söker sig till, något som gagnar våra kunder eftersom vi därigenom kan hålla en hög nivå på vår personal.

En sund företagskultur

Vill man vara som vi - en verksamhet i framkant - så gäller det att vårda sitt arbetsgivarvarumärke och ha en god företagskultur. Vår personal är en av våra viktigaste tillgångar och därför har vi en utarbetad personalpolicy men för att skapa en sund företagskultur så behövs också ett sunt ledarskap.

Ett bra ledarskap ska vara distinkt, öppet och omtänksamt men framförallt kunna ge positiv feedback såväl som att hantera konflikter. Med ledarskapet sätts också ramarna för företagskulturen, så därför värnar vi om en öppen och ärlig företagskultur!

Välkommen

Välkommen till Vägtransportledare.se. Vi tillhandahåller vägtranportledning, vägtransportledare, följebil, varningsfordon, Taxi, bud och utbildning inom VTL.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan göra ett bra jobb åt er!

Kontakt

Vägtransportledare.se

Tel: 0760-275 276

E-post: info@vägtransportledare.se

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Hör av er till oss för kostnadsfri genomgång av ert behov!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)